Laatst gewijzigd op 27 juli 2017

Privacy policy

Dit is de Privacy Policy van de website www.mistergreendirect.com (de “Website”). Deze Privacy Policy verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website (“Gebruikers” of “u”) door MisterGreen Lease II B.V., kantoorhoudende aan IJdok 159, 1013 MM Amsterdam (“MisterGreen”).

1. Welke informatie verzamelt en verwerkt MisterGreen?

Welke gegevens worden verwerkt? MisterGreen verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij de bestelling van een (elektrische) auto. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, inclusief betalingsgegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? MisterGreen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw bestelling;
  • het verwerken van uw bestelling;
  • de betaling van uw bestelling;
  • de levering van uw bestelling.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens? MisterGreen schakelt bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten derden in (zoals een autoleverancier). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor MisterGreen en heeft MisterGreen de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien MisterGreen hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. MisterGreen zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Webanalyse MisterGreen maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalyse-diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor MisterGreen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. MisterGreen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Delen van informatie met derden MisterGreen zal uw persoonsgegevens niet delen met derden die niets met onze noodzakelijke dienstverlening te maken hebben zonder jouw expliciete toestemming.

2. Veiligheid: hoe beschermt MisterGreen uw gegevens?

MisterGreen behandelt uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Om te beginnen handelen we uiteraard altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook werkt MisterGreen voor het verwerken van persoonlijke identificatie, kredietwaardigheidstoetsen en betalingen samen met gevalideerde derde partijen, waardoor MisterGreen zo min mogelijk gegevens zelf hoeft op te slaan. Deze derde partijen staan bekend als zeer betrouwbaar.

Voor het vaststellen van de identiteit en het bepalen van de kredietwaardigheid werkt MisterGreen samen met Datachecker.nl. Datachecker is een gevalideerd en erkende organisatie in het verwerken van deze gegevens en voldoet aan de strengste eisen. Wanneer u uw persoonlijke en bedrijfsinformatie invoert op de Website wordt deze informatie via een encryptie (waardoor de informatie niet meer te herleiden is tot uzelf) veilig doorgestuurd naar Datacheker.

Voor het beheren van de betaal- en creditcardinformatie van gebruikers werkt MisterGreen samen met betaaldiensten Mollie en Stripe. Wanneer u uw betaal- en creditcardgegevens invoert op de Website wordt deze informatie via een encryptie (waardoor de informatie niet meer te herleiden is tot uzelf) veilig doorgestuurd naar deze betaaldiensten.

Door deze methode te gebruiken hoeft MisterGreen nooit zelf uw persoonlijke, bedrijfs- en betaalinformatie op te slaan of te verwerken, en kan deze informatie veilig beheerd worden door. Dit betekent dat zelfs als er op de server van MisterGreen wordt ingebroken, jouw betaal- en creditcardgegevens niet verkregen kunnen worden.

3. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

De persoonlijke gegevens die MisterGreen van u heeft vastgelegd kunt u bij ons opvragen met eventuele verzoeken tot wijziging. Als uw account is opgeheven zal MisterGreen ook al uw persoonlijke informatie verwijderen.

4. Veranderingen in de Privacy Policy

Hoewel eventuele veranderingen in de Privacy Policy van MisterGreen waarschijnlijk niet groot zullen zijn, kan het wel voorkomen dat MisterGreen zijn Privacy Policy van tijd tot tijd aanpast, met name aan nieuwe regelgeving. Daarom moedigt MisterGreen u aan om deze regelmatig te checken om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen.

MisterGreen Direct wordt geladen
Een moment geduld aub